We recently caught up with Jane Tran, a Vietnamese student at Edith Cowan University who has been living and studying in Perth, Australia for a few years now.

 Jane admits she has found studying challenging. However, by approaching these difficulties with a smile and positive attitude she has been able to get a part-time job and successfully move into the degree program following her Pathway course.

ClickStudies asked Jane about what she wished she knew before starting her studies in Australia. Jane’s top 5 are as follows:

1. How can I find a part-time job?

 

2. What do the subjects and assignments look like? (Some knowledge would help me to not feel overwhelmed)

 

3. How difficult is it to pack for study abroad? In other words, what types of things should I prepare to bring before coming to Australia?

 

4. Which Australian state should I choose to study? Which school should I choose for study abroad?

 

5. What should I do on my first day in Perth? (Set up bank account, contact the university, get the public transport Smart Rider)

 

Below are some comments from Jane in Vietnamese:

Mình tên là Trân, hiện đang là học sinh năm cuối của trường đại học “Edith Cowan University”. Đối với Trân “Clickstudies” chính là kim chỉ nam giúp sinh viên quốc tế có được những thông tin hữu ích về trường học, các ngành học mà các bạn muốn theo đuổi,  cũng như là những định hướng sau khi tốt nghiệp phải làm gì để có thể có được một công việc tốt. Lý do mình chọn “Clickstudies” bởi vì cũng như các bạn sinh viên quốc tế khác, mình đã từng băn khoăn rằng Trân nên học gì? trường nào phù hợp, và sau khi tốt nghiệp mình sẽ tìm được việc hay không? Đó cũng là lý do Trân tìm đến với “Clickstudies”, bởi họ không chỉ giúp Trân tìm được một môi trường học tập tốt, mà còn giúp Trân tìm được hướng đi cho mình trong tương lai.    

Chúc “Clickstudies” ngày càng thành công hơn.